Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Лятна практика в Experian 2016

   

24.05.2016

Лятна практика Experian 2016

 

За кого? За бакалаври след втори курс и магистри по Математика, Иконометрия, Статистика, Финанси или сходна специалност

 

Защо? В Лятната практика на Experian участниците ще:

 • Създават финансов модел оценяващ кредитния риск, като се използват реални данни
 • Научат кога и как бизнес логиката взима превес над статистиката
 • Приложат знанията си по статистика, придобити в университета
 • Придобият умения по моделиране и разработване на стандартизирани скор карти

 

Какво? Лятната практика на Experian се състои от 10 сесии, които включват:

 • Увод в оценката на кредитния риск
 • Увод в използването на Model Development Studio
 • Начален анализ на предоставените данни. Подготовка и преработка във вид удобен за моделиране
 • Увод и основни концепции при разработката на модели за оценка на кредитния риск
 • Създаване и оценка на модел за разграничаване между добри и лоши платци
 • Разработка на модел за оценка на вероятността даден кредитоискател да бъде одобрен за кредит
 • Методи за придаване на поведение на кредитоискатели, които не са били одобрени за кредит
 • Разработка и оценка на финален модел
 • Методи за валидация
 • Разработване на стратегии

 

Кога? 11 - 22 юли 2016 г., по 4 часа на ден, от 9:30 до 13:30 ч.

 

Къде? Компютърната лаборатория на Experian, бул. Цариградско шосе 115Г, София

 

Как? Кандидатствай до 15 юни 2016 г.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ