Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР: Център за обслужване на граждани и поднадзорни лица

   

06.04.2017

95f3c57cceca67268b1c7776c84875ac

 

Комисията за финансов надзор (КФН, Комисията) е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния, пазара на допълнителното пенсионно осигуряване и пазара на доброволното здравно осигуряване. КФН е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България.

През есента на 2017 година Комисията открива Център за обслужване на граждани и поднадзорни лица („колцентър“, Центъра). Във връзка с това каним студенти, които проявяват желание за работа в Центъра.

 

Подходящите кандидати са студенти – бакалаври (3, 4 курс) или студенти – магистри. Те проявяват:

  • интерес към сферите застраховане, капиталов и осигурителен пазар;
  • клиентски ориентиран подход;
  • готовност за работа в екип;
  • способност да се справят с напрежение и стрес.

 

Какво предлагаме?

  • Интензивно начално обучение (60-80 учебни часа; около 10 дена), подходящо за заеманата позиция;
  • Заплащане (след назначаване) и продължаващо / развиващо обучение;работните смени са по половин работен ден между 9 и 18 часа в работни дни);
  • Добра работна среда;
  • Перспективи за кариерно развитие (опитът на позиция в Центъра е съществено предимство при желание за последваща експертна кариера в КФН).

 

Кандидатите изпращат: 1) автобиография (свободно избран формат); 2) кратко мотивационно писмо (до 600 знака с интервалите); 3) попълнен приложения формуляр.

 

на Е-адрес: press@fsc.bg до 05 май 2017 г.

 

Подборът се извършва на два етапа: 1) по документи; 2) въз основа на събеседване. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за начално обучение. На успешно завършилите обучението ще бъде направено предложение за работа в Центъра или друга форма на професионално развитие.

 

За справки: тел. 029404789

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Във връзка с обявата на КФН за набиране / подбор на студенти за работа в Центъра за обслужване на граждани и поднадзорни лица

 

Долуподписаният ……………………………………………………………………………………………………….

(имена по лична карта)

 

студент в ........ курс,

 

специалност ………………………………………………………………………………,

 

Факултет: …………………………………………………………………………………………………………………..,

 

Университет …………………………….………………………………………………………………………………..

 

кандидатствам в съответствие с условията на поканата. Прилагам CV и мотивационно писмо.

 

Телефон:

 

E-mail:

 

 

 

Дата: ………………………………...........

 

Подпис: ………………………………………………………