Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Категории и условия за участие в проекта на Студентски съвет "Студент на годината"

   

20.05.2016

 

Категории и условия за участие в проекта на Студентски съвет "Студент на годината"

 

Условия за кандидатстване

 

  • кандидатите следва да са студенти редовно или задочно обучение в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с непрекъснати студентски права към датата на подаване на документите;
  • кандидатите не трябва да имат невзети изпити към датата на подаване на документите за кандидатстване;

 

Процедура по кандидатствате

 

  • кандидатите попълват форма на електронно заявление-декларация за участие в конкурса през сайта www.students.uni-sofia.bg/awards.
  • кандидатите изпращат: кратко резюме, което да ги представи пред журито, автобиография по формат europass CV със снимка, както и други приложения, които могат да убедят журито, че кандидатът е най-достойният (сертификати, дипломи, грамоти, препоръки, публикации, удостоверения, награди и пр.);
  • документите, които кандидатите прилагат е задължително да са издадени в периода 21.05.2015 – 02.06.2016 (документи издадени извън този период няма да бъдат вземани под внимание от конкурсното жури);
  • при подаване на кандидатурите е задължително във формуляра да бъде приложено и сканирано уверение за летния семестър на настоящата учебна година или сканирана студентска книжка – първа страница и страница със заверен летен семестър, както и две снимки, една от снимките е задължително да бъде във формат за документи;
  • кандидатите подават документи за участие в конкурса от 16.05.2016 до 02.06.2016;
  • получените кандидатури се проверяват и пресяват от комисия в състав членове на студентски съвет с цел проверка на кандидатурите относно спазването на настоящите правила и условия за участие в конкурса;

 

Класификация на кандидатурите

 

Кандидатите ще бъдат разделяни в професионални направления, за всяка категория ще бъде присъдена една награда, като за категория „600 – Природни науки“ се присъждат две награди (отделна награда за математика & компютърни науки и информатика и отделна награда за останалите природни науки + биотехнологии, които са в направление "технически науки":

 

 

Шифър

 

 

Име

 

 

100

 

 

Категория „Педагогически науки“

 

 

200

 

 

Категория „Хуманитарни науки“

 

 

300

 

 

Категория „Социални науки“

 

 

400

 

 

Категория „Стопански науки“

 

 

500

 

 

Категория „Правни науки“

 

 

600

 

 

Категория „Природни науки, математика и информатика“, заедно с категория „Технически науки“ (за Биотехнологии)

 

 

900

 

 

Категория „Здравеопазване“

 

 

1000

 

 

Категория „Спорт“

 

 

1100

 

 

Категория „Доброволческа дейност“

 

 

 

 

За повече информация относно конкурса можете да намерите на http://students.uni-sofia.bg/awards/