Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 год.“

   

11.07.2017

7740ae53ac1cafb916d8e5368e6d64c4

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 

ПОКАНА

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постодкторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез:

– повишаване квалификацията на научните кадри;

– разпространение на резултатите от изследователската дейност;

– поощряване проекти с участието на млади учени и постдокторанти.

 

 

За повече информация: https://www.fni.bg/?q=node/658