Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Докторантски център "Св. Климент Охридски": Покана за участие в конкурс за лого

   

26.07.2017

 

Blog-Title

 

Проект BG05M2OP001-2.009-0013 (ДокЦент) обявява конкурс за лого на Докторантски център „Св. Климент Охридски“. Логото ще бъде използвано за блога на проекта ( phdsu.blogspot.com ), за бланки, презентации и други материали, свързани с публичността на проекта.

 

На победителя ще бъде изплатен хонорар за графично оформление на страницата на проекта (phdsu.blogspot.com).