Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защита на магистърски тези в МП „Моделиране на големи данни за бизнеса и финансите“

   

14.10.2022

 

Уважаеми студенти,

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 19 октомври 2022 г. от 11:00 ч. в зала 308 в сградата на Стопанския факултет в хибридна форма.

Заявления за защита на магистърска теза ще се приемат онлайн на 17.10.2022 г.

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на Нели Милева – mileva@feb.uni-sofia.bg. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение до един работен ден.

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“ в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет, или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.

 

1BG