Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Заповед и записване на магистри от второ класиране

   

06.10.2023

 

Класираните кандидати в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2023/2024 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следните заповеди на Ректора:

Заповед за записване на студент срещу заплащане в ОКС „магистър“

Записването в магистърските програми е в сградата на Стопанския факултет - (блок 3 на бул. „Цариградско шосе“ №125) при спазване на следния график:

11 октомври 2023 г. (сряда) от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа:

кабинет 119:

 • Магистърска програма „Икономика и финанси“
 • Магистърска програма „Митнически и данъчен контрол“
 • Магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“
 • Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“
 • Магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“
 • Магистърска програма „Фасилити мениджмънт“

кабинет 130:

 • Магистърска програма „Бизнес мениджмънт“
 • Магистърска програма „Стратегическо управление“
 • Магистърска програма „Управление и развитие на човешките ресурси“
 • Магистърска програма „Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език“
 • Магистърска програма „Бизнес администрация – управление на човешките ресурси с обучение на английски език“
 • Магистърска програма „Бизнес администрация – управленски информационни системи с обучение на английски език“
 • Магистърска програма „Интелектуална собственост и технологичен трансфер с обучение на английски език“

12 октомври (четвъртък) 2023 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа:

кабинет 119:

 • Магистърска програма „Счетоводство и одит“
 • Магистърска програма „Финанси, инвестиции и финтех“
 • Магистърска програма „Финанси и банково дело“
 • Магистърска програма „Международен финансов мениджмънт с обучение на английски език“

кабинет 130:

 • Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“
 • Магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“

13 октомври (петък) 2023 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа:

кабинет 119:

 • Магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“
 • Магистърска програма „Бизнес икономика“
 • Магистърска програма „Икономика и право“
 • Магистърска програма „Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език
 • Магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“

кабинет 130:

 • Магистърска програма „Дигитален маркетинг“
 • Магистърска програма „Управление и предприемачество“

Необходими документи за записване:

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома – оригинал и копие на диплома за завършено висше образование или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит /защитата на дипломна работа/.

Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника). Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Копие на диплома за завършено средно образование, ако не сте го представили при подаването на документите за кандидатстване през онлайн системата.

2. Лична карта (или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма).

3. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Три имена на студента
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

Такси за обучение в ОКС „магистър“ за учебната 2023/2024 година

*ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА НА ФИРМА:

В основанието на платежното нареждане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се напише:

 • Семестриална такса за Магистърска програма (МП)..... на ..... (Име, фамилия); Стопански факултет (задължително е да бъде посочен факултетът).

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ в случая е кандидатът за магистърската програма.

НАРЕДИТЕЛ е фирмата, на която ще бъде издадена фактурата. Парите трябва да постъпят от банкова сметка на фирмата.

Трябва да изпратите копие от платежното нареждане и следните данни за фирмата – име, адрес, МОЛ и ЕИК на Венцислав Стоилов (v.stoilov@feb.uni-sofia.bg) и Маргарита Драганова (m.draganova@feb.uni-sofia.bg).

4. Два броя снимки /паспортен формат/

5. Само студентите от следните магистърски програми попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план:

 • Магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ – 2 и 4 семестъра
 • Магистърска програма „Дигитален маркетинг“
 • Магистърска програма „Счетоводство и одит“ – 3 и 4 семестъра
 • Магистърска програма „Финанси и банково дело“
 • Магистърска програма „Финанси, инвестиции и финтех“ – 3 и 4 семестъра

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълнят на място следните документи:

6. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

7. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

8. Декларация за здравно осигуряване

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

Посочените документи могат да бъдат попълнени в зала 128.

За допълнителна информация, може да се обръщате към:

 • Инспектор „Магистри“– Недялка Милева и Добринка Бижева – 0878 437 462
 • Отговорници за кандидатмагистърската кампания – Мая Тодорова и Мари-Изабел Кунева – 0878 622 429
 • Секретар на Стопанския факултет – Маргарита Тодорова – 02 873 83 10
 • Главен инспектор „Администрация“– Десислава Лещарова – 02 423 25 08
Logo FEBA BG