Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Заплащане на семестриалните такси за летния семестър на учебната 2023/2024 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

   

03.01.2024

 

Уважаеми студенти,

Напомняме, че заплащането на семестриалните такси за летния семестър на учебната 2023/2024 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ става по някой от следните начини в срок не по-късно от 16 февруари 2024 г.

1. Чрез Информационната система СУСИ при използване на системата за разплащане на ePay/EasyPay

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летния семестър на учебната 2023/2024 година е в интервала 20 декември – 16 февруари 2024 г. и е достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay (вече и директно с дебитна/кредитна карта). Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за приетите от летния семестър на учебната 2023/2024 г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

2. С банков превод чрез използване на банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски“

БНБ – централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

При плащането по банков път задължително се вписват:

  • трите имена на студента;
  • Стопански факултет;
  • факултетен номер.

3. На каса на EasyPay без необходимост от уникален код за плащане

При плащането задължително се вписват:

  • трите имена на студента;
  • Стопански факултет;
  • факултетен номер.

При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay без уникален код, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел „Студенти“, както следва:

За ОКС „бакалавър“ – специалност Бизнес администрация, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език

Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

За ОКС „бакалавър“ – специалност Икономика и финанси, чуждестранни студенти и ОКС „магистър“акредитирани MBA програми

Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg

За всички магистърски програми от ПН 3.8 Икономика

Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За всички магистърски програми от ПН 3.7 Администрация и управление (с изключение на акредитираните МВА програми)

Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg

Моля да обърнете внимание, че за да имате достъп до електронните курсове в Moodle, е необходимо да сте записани за летния семестър след заплатена семестриална такса.

Logo FEBA BG