Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

   

21.02.2018

 

Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

 

За студентите в ОКС ”магистър” - специалисти/икономисти; неспециалисти/ неикономисти (втори курс)

 

Записването се състои от два етапа.

Първи етап – за студентите: от 23 февруари до 9 март (вкл.) 2018 г.

(След тази дата системата за записване е затворена за студенти)

 

1. Във Вашата страница излиза връзка към списък с избираеми дисциплини

- от Вашия учебен план със съответните кредити

- от всички останали магистърски програми (за Вас с 0 кредити- факултативни)

 

За да проверите броя кредити, е необходимо да отворите „Учебния план" на съответната магистърска програма (Специалности – Магистърски програми – тази, за която този предмет е избираем или задължителен)

 

! без тези в първи курс - неспециалисти и неикономисти

 

Записвате се и сте включени в протокола за избираемата дисциплина.

2. Всеки семестър студентът трябва да има 30 кредита от задължителни и избираеми дисциплини.

Всеки студент да разгледа подробно учебния план на специалността си.

 

Втори етап – от администратора на системата служебно се обработва постъпилата до този момент информация.

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)

 

Задължения на студентите при използване на СУСИ и пълно упътване за работа със системата