Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година в Стопанския факултет - ОКС „Магистър“

   

24.07.2020

 

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2019/2020 година в Стопанския факултет - ОКС „Магистър“

 

Държавен изпит

 

Конспект за МП Икономика и право

Конспект за МП Икономика и финанси

Конспект за МП Митнически и данъчен контрол

 

  • МП Бизнес администрация - 8.09.2020 г. от 9 часа в блок 3 на Стопанския факултет

Конспект

 

Защита на магистърски тези

  • МП Бизнес администрация - 9.09.2020 г. от 10 часа – неприсъствено провеждане чрез MS Teams

 

ВНИМАНИЕ! Всички магистърски тези подлежат на проверка за оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Заявленията ще се приемат онлайн в периода 31 август - 3 септември на следните имейл адреси:

- За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

- За специалност „Стопанско управление“: Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

- За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Бланката за държавен изпит може да свалите от ТУК .

Бланката за защита на магистърска теза може да свалите от ТУК .

 

Заявлението се разпечатва, попълва се, сканира се и се изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай че не получите отговор до два работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

 

ВАЖНО!

  1. До държавен изпит и защита на магистърска теза се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.
  2. В деня на изпита студентите, които имат присъствено провеждане на държавен изпит, задължително трябва да носят 2 броя снимки паспортен формат и да ги оставят на инспектор магистри в кабинет 130 преди или след изпита. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер. За студентите с неприсъствено провеждане на държавен изпит или защита на магистърска теза ще бъдат обявени допълнителни дати за предаване на снимки.
  3. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.