Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на занятията за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за зимния семестър на учебната 2023/2024 година

   

25.09.2023

 

Разписът на занятията за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ е достъпен на следния линк: feba.edupage.org/timetable.

Системата показва в реално време разписа за всяка бакалавърска специалност и магистърска програма, разделен по дни и седмици от семестъра, и предоставя следната информация:

  • Календар на студентите – по специалности, програми и групи;
  • Календар на преподавателите – какви курсове преподават и къде;
  • Календар на залите – за по-добро управление при провеждането на еднократни събития (след резервации).
Screenshot 2023-10-02 090621

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Разпределение по групи за първокурсниците:

Разпределение на студентите по групи__001

Не се позволява преместване от една в друга група!

Ползването на зали извън обявения график се разрешава по преценка на деканското ръководство след изпращане на заявка до инспектор Мая Тодорова (email: mayalt@uni-sofia.bg).