Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на занятията за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за летния семестър на учебната 2023/2024 година

   

12.02.2024

 

Разписът на занятията за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за летния семестър на учебната 2023/2024 година е достъпен на следния линк: feba.edupage.org/timetable.

Системата показва в реално време разписа за всяка бакалавърска специалност и магистърска програма, разделен по дни и седмици от семестъра, и предоставя следната информация:

  • Календар на студентите – по специалности, програми и групи;
  • Календар на преподавателите – какви курсове преподават и къде;
  • Календар на залите – за по-добро управление при провеждането на еднократни събития (след резервация). Ползването на зали извън обявения график се разрешава по преценка на деканското ръководство след изпращане на заявка до Иванна Коренчева (email: ikorencheva@feb.uni-sofia.bg).
Picture2

ВАЖНО!

  • Разписът е изготвен по седмици и трябва да се уверите, че сте избрали съответната седмица, за да видите актуалните занятия.
  • Факултативните дисциплини не са включени в разписа. Информация за тяхното провеждане може да получите от администраторите на магистърските програми.
  • Възможни са промени в разписа на учебните занятия, които своевременно ще бъдат отразявани на посочения по-горе линк.

Разпределение по групи за първокурсниците:

Picture1