Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2017-2018 г.

   

16.02.2018

 

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2017-2018 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

Учебните занятия в магистърската програма "Моделиране на големи данни в икономиката и финансите" ще започнат от понеделник 26-ти февруари по предварително обявения разпис, но се преместват в зала 304.

Упражненията по Основи на успешните продажби за магистри при х.ас. Краси Енева ще се провеждат в събота от 10 ч. в зала 303 до края на семестъра.

Лекциите по Правно регулиране на публичния сектор – задължителна за студентите от МП Корпоративно счетоводство със секторна специализация, Специализация „Публичен сектор“ с лектор гл. ас. д-р Галина Чернева ще се провеждат във вторник от 18 ч. в зала 417.

Лекциите по Проектен мениджмънт (МS PROJECT ), задължителна дисциплина за студентите от специализация „Стратегическо развитие“ с лектор проф. д.ик.н Румен Георгиев ще се провеждат в сряда от 18 ч. в зала 417.

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

 

Финансов мениджмънт на английски език
Директор: доц. д-р Марселен Йовоган

Счетоводство и одит
Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Финанси и банково дело
Директор: проф. д-р Мария Видолова

 

Приложна икономика:
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Специализация "Макроикономика"

Специализация "Икономика на фирмата"

 

Статистика, иконометрия и актюерство:
Директор: доц. д-р Боян Ломев

Специализация "Статистика и финансова иконометрия"

Специализация "Актюерство и управление на риска"

 

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:
Директор: доц. д-р Атанас Георгиев

Специализация "Енергийни пазари и услуги"

 

Корпоративно счетоводство със секторна специализация:

Специализация "Публичен сектор"

 

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Директор: проф. дмн Иван Иванов

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - летен прием, I семестър

Директор: проф. дмн Иван Иванов

 

Икономика и управление на публичния сектор

Специализация "Управление на иновациите в държавното и общинско управление"

 

Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език (MSc in Applied Econometrics and Economic Modelling)

Директор: доц. д-р Ралица Ганева

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

 

Приложна икономика - II семестър

Статистика, иконометрия и актюерство - II семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - II семестър

Счетоводство и одит - II семестър

Финанси и банково дело - II семестър

Корпоративно счетоводство със секторна специализация - II семестър

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - зимен прием, II семестър

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - летен прием, I семестър

Директор: проф. дмн Иван Иванов

 

IV СЕМЕСТЪР:

Статистика, иконометрия и актюерство:

Специализация "Статистика и финансова иконометрия"

Специализация "Актюерство и управление на риска"

 

Корпоративно счетоводство със секторна специализация:

Специализация "Публичен сектор"

 

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:

Специализация "Енергийни пазари и услуги"

 

Специализация "Макроикономика"

Специализация "Икономика на фирмата"

 

Финанси и банково дело

Счетоводство и одит

Финансов мениджмънт на английски език

Магистърски програми по Икономика за професионални бакалаври

II семестър на подготвителната година

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

Икономика и право

 

Бизнес администрация-Стратегическо управление на английски език, специализация "Маркетинг"

Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси на английски език, специализация "Маркетинг"

Специализация "Стратегическо развитие"

Специализация "Развитие на човешкия капитал"

Специализация "Маркетинг"

Специализация "Иновации и предприемачество"

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

Дигитален маркетинг

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ ПО:

 

(II СЕМЕСТЪР)

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА”

„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”
"УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

 

(IV СЕМЕСТЪР)

Бизнес администрация-Стратегическо управление на английски език, специализация "Маркетинг"

Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси на английски език, специализация "Маркетинг"

Специализация "Стратегическо развитие"

Специализация "Развитие на човешкия капитал"

Специализация "Маркетинг"

 

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер