Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Официално връчване на дипломите на завършилите Стопанския факултет на 23 май 2023 г.

   

04.05.2023

 

Церемонията по връчване на дипломите на завършилите Стопанския факултет в ОКС „бакалавър“ през 2022 г. ще се състои на 23 май 2023 г. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ (Ректорат) от 10:00 ч.

Преди началото на церемонията абсолвентите трябва да се явят от 9:00 до 9:30 ч., за да получат тоги на Полуетажа пред Аулата и да се подпишат в списъка по азбучен ред. След това абсолвентите заемат местата си в Аулата на определените за тях редове (след трети ред).

На церемонията по връчване на дипломите най-напред се връчват дипломите на завършилите с отличен успех, след което – на всички други абсолвенти по азбучен ред.

След приключване на официалната церемония абсолвентите връщат тогите.

Церемонията по връчване на дипломите на завършилите Стопанския факултет в ОКС „магистър“ през юли, септември, октомври и ноември 2022 г. ще се състои на 23 май 2023 г. в Аулата на СУ „Свети Климент Охридски“ (Ректорат) от 14:00 ч.

Преди началото на церемонията абсолвентите трябва да се явят от 13:00 до 13:30 ч., за да получат тоги на Полуетажа пред Аулата и да се подпишат в списъка по азбучен ред. След това те заемат местата си в Аулата на определените за тях редове (след трети ред).

На церемонията по връчване на дипломите най-напред се връчват дипломите на завършилите с отличен успех, след което се връчват дипломите на всички завършили по азбучен ред.

След приключване на официалната церемония абсолвентите връщат тогите.

ВАЖНО!

Дипломите на завършилите Стопанския факултет в ОКС „магистър“ след 1 януари 2023 г. ще бъдат връчени на следваща церемония, за провеждането на която абсолвентите ще бъдат своевременно уведомени .

Logo FEBA BG