Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Курс за следдипломна квалификация „Управление на аутсорсинг проекти и компании“ е отворен за записване

   

03.10.2023

 

През учебната 2023/2024 година магистърският курс „Управление на аутсорсинг проекти и компании“ на Стопански факултет може да бъде отново записан и като курс за следдипломна квалификация. Той се състои от две части, които ще се проведат съответно през зимния и летния семестър, и може да бъде записан от всички притежаващи бакалавърска или магистърска степен и с опит в областта на аутсорсинг и/или офшоринг. Успешно завършилите го студенти ще получат удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на курса студентите се запознават с най-новите тенденции на глобалния и местния пазар в областта на аутсорсинг и офшоринг, разглеждат основни теоретични концепции и понятия, обсъждат реални казуси от бизнеса, участват в дискусии и лекции с експерти от България и чужбина, както и провеждат собствени изследвания в български и чужди фирми. По-долу е публикуван списък с темите включени в обучението.

Курсът, който е част от магистърска програма „Аутсорсинг проекти и компании“, се води от д-р Христина Стоянова. Тя е Оперативен мениджър в HP Inc и има повече от 10 години опит в управлението на проекти и екипи в глобална среда. Д-р Стоянова има докторска степен по Стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“, черен колан по Лийн 6 Сигма и сертификат Project Мanagement Professional (PMP®). В практиката си в бизнеса е провеждала множество обучения за управление на проекти, изнасяне на дейности, оптимизиране на процеси, професионално развитие и личен бранд.

Screenshot 2023-10-03 084819

Теоретичните познания в комбинация с практически примери и добри практики от бизнеса помогат на студентите да управляват успешно компании и проекти за аутсорсинг и офшоринг след завършване на курса. „Практиктическата му насоченост допринася за лесното усвояване на материала. В рамките на гост-лекциите се дискутират и представят реални казуси, с които хората от бизнеса се сблъскват ежедневно“, споделя Иванка Гашурова, която завършва успешно курса за следдиплмна квалификация през учебната 2021/2022 година.

За да подпомогне професионалното развитие на студентите си, в допълнение на теоретичните лекции и практическите казуси, д-р Стоянова също така провежда уъркшопи с тях на различни теми, напр. подготовка за интервю за работа, дефиниране и комуникиране на личен бранд и подготовка за работната среда на бъдещето (Future of Work). Анна Николова, която завършва курса през учебната 2022/2023 година, добавя: Завършването на този курс отвори нова глава в опита ми в управлението на проекти. Христина е наистина вдъхновяващ преподавател със собствен стил, готова винаги да сподели ценните си знания и да ни мотивира към нови перспективи. Нови хоризонти, различни гледни точки, интересни теми, уъркшопи и посещения в компании са само част от ползите, които предлага този курс”.

За повече информация, както и за записване в курса, можете да се обърнете към д-р Стоянова на имейл hrstoyanova@gmail.com.

Таксата за обучение във всяка от двете части на курса е 490 лв. Лекциите започват в началото на октомври и ще се провеждат всеки вторник от 18.30 ч. Д-р Стоянова ще покани всички, които са проявили интерес към курса, на първата лекция от него. Тя ще се проведе на 10 октомври от 18.30 ч в зала 303 на Стопански факултет.

Крайният срок за записване в курса е 16 октомври 2023 г.

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – Част I

 

 

 

Тема:

 

 

Часове

 

 

1

 

 

Съдържание и цел на курса. Идентифициране на необходимите познания и умения за управление на аутсорсинг проекти и компании.

 

 

1

 

 

2

 

 

Интегрираност vs Аутсорсинг.

 

Стратегията аутсорсинг/офшоринг – основни характеристики и модели на управление. Видове аутсорсинг/офшоринг. Видове партньорства и техните характеристики.

 

 

2

 

 

Основни теоретични постановки, концепции и понятия в областта на аутсорсинга/офшоринга и тяхното развитие.

 

 

2

 

 

3

 

 

Развитие на явленията аутсорсинг и офшоринг по света и в България. Управления и развитие на партньорства при аутсорсинг и офшоринг. Изграждане на стратегически партньорства.

 

 

2

 

 

Изнасяне на дейности от позицията на фирмите-клиенти. Основни въпроси пред фирмите.

 

 

2

 

 

4

 

 

Защо да изнасяме дейности? – Видове стратегии за аутсорсинг/офшоринг и тяхната еволюция във времето (Strategic Management).

 

 

4

 

 

5

 

 

Какви дейности можем да изнасяме? - Разделяне на дейности от веригата на стойността. Бизнес модели.

 

 

4

 

 

6

 

 

Kак да изнасяме дейности? - Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).

 

 

4

 

 

7

 

 

Къде да изнасяме дейности и към кого? - Фактори за привлекателност на локация/доставчик.

 

 

4

 

 

8

 

 

Как да управляваме изнесени дейности и глобални виртуални екипи? – Механизми за координация на изнесени дейности. Роля на познанията за културата на страната/региона. Оперативно управление (Operations Management).

 

 

4

 

 

9

 

 

До каква степен трябва да изнасяме и кога да спрем? - Управение на риска при аутсорсинг и офшоринг (Risk Management).

 

 

4

 

 

10

 

 

Кога и как да преместим дейности от един доставчик към друг? - Управление на аутсорсинг проекти. Управление на промяната (Project Management, Change Management).

 

 

4

 

 

11

 

 

Системи и мерки за сигурност. Защита на информацията и интелектуалната собственост на фирмите-клиенти при аутсорсинг (Cyber Security).

 

 

4

 

 

12

 

 

Фактори за успех на изнасянетo на дейности от позицията на фирмите-клиенти

 

 

4

 

 

 

 

 

Общо лекции

 

 

45

 

Управление на аутсорсинг проекти и компании – Част II

 

 

 

 

Тема:

 

 

Часове

 

 

1

 

 

Развитие на явлението аутсорсинг по света и в България. Основни играчи в аутсорсинг бизнеса в България и на глобалния пазар.

 

 

2

 

 

2

 

 

Защо да (НЕ) влизаме в аутсорсинг и офшоринг бизнеса в България? Какви са предимствата и недостатъците?

 

 

3

 

 

3

 

 

Какви стоки, услуги и дейности можем да предоставяме?

 

 

5

 

 

4

 

 

Къде да предоставяме дейности и на кого? Как да изградим профил на клиента?

 

 

5

 

 

5

 

 

Как да намираме и привличаме фирми-клиенти? Как да водим преговори с тях? Сключване на договор

 

 

5

 

 

6

 

 

Как да управляваме предоставянето на дейности и партньорството си с фирмите-клиенти?

 

 

5

 

 

7

 

 

До кога да предоставяме изнесени дейности и кога да започнем производството на собствен продукт?

 

 

5

 

 

8

 

 

Модели на развитие на фирми-доставчици на изнесени дейности.

 

 

5

 

 

9

 

 

Развитие на нови позиции и умения в резултат на изнасянето на дейности.

 

 

5

 

 

10

 

 

Ключови умения и фактори за успех на изнасянето на дейности от позицията на фирмите-доставчици.

 

 

5

 

 

 

 

 

Общо лекции

 

 

45