Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Курс „Писане на магистърска теза“ с преподавателски екип от катедра „Стопанско управление“

   

16.10.2017

 

На вниманието на студентите от III семестър специалисти и V семестър неспециалисти от магистърските програми по „Бизнес администрация-Стратегическо управление“ и „Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси“

Занятията от курса „Писане на магистърска теза“ ще се проведат както следва:

 

18 октомври (сряда) от 18 часа, зала 400, лектор: проф. д.с.н. Цветан Давидков

19 октомври (четвъртък) от 18 часа, зала 411, лектор: проф. д.с.н. Цветан Давидков

20 октомври (петък) от 18 часа, зала 400, лектор: проф. д.с.н. Цветан Давидков
23 октомври(понеделник) от 18 часа, зала 400, лектор: проф. д-р Анастасия Бънкова
25 октомври (сряда) от 18 часа, зала 400, лектор: доц. д-р Тодор Ялъмов
27 октомври (петък) от 18 часа, зала 400, проф. д.ик.н. Желю Владимиров
30 октомври (понеделник) от 18 часа, зала 400, проф. д.ик.н. Желю Владимиров
3 ноември (петък) от 18 часа, зала 400, ас. Иванка Михайлова