Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Класирани кандидат-магистри в Стопанския факултет и информация за записване в магистърските програми

   

26.09.2022

 

Класираните кандидати от редовния прием в магистърските програми в Стопанския факултет за учебната 2022/2023 година са посочени по входящ номер от системата за подаване на документи в следните заповеди на Ректора:

 1. Заповед за записване на студенти срещу заплащане в ОКС „магистър“
 2. Заповед за записване на студенти с чуждестранни дипломи срещу заплащане в ОКС „магистър“

Записването в магистърските програми е в сградата на Стопанския факултет (блок 3 на бул. Цариградско шосе №125) при спазване на следния график:

28 септември 2022 г. (сряда) от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

 • зала 316: МП Енергийни пазари и услуги
 • зала 317: МП Аутсорсинг проекти и компании и МП Финанси, инвестиции и финтех
 • зала 320: МП Отговорно и устойчиво управление; МП Бизнес администрация – стратегическо управление и МП Бизнес-администрация – развитие на човешките ресурси

 

29 септември (четвъртък) 2022 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

 • зала 316: МП Икономика и финанси; МП Фасилити мениджмънт и МП Икономика и управление на публични ресурси
 • зала 317: МП Счетоводство и одит и МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни
 • зала 320: МП Дигитален маркетинг; МП Бизнес администрация; МП Дигитален мениджмънт в туризма; МП Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса и МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

 

30 септември (петък) 2022 г. от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

 • зала 316: МП Митнически и данъчен контрол и МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите
 • зала 317: МП Финанси и банково дело; МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси; МП Международен финансов мениджмънт с обучение на английски език и МП Икономика и право
 • зала 320: МП Бизнес администрация – управление и предприемачество; МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език и МП Управленски информационни системи с обучение на английски език

 

Необходими документи за записване:

Кандидат-магистрите трябва предварително да подготвят следните документи:

1. Диплома – копие на диплома за завършено средно и оригинал и копие от диплома за висше образование или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит /защитата на дипломна работа/

Оригиналът на дипломата се сверява и връща на притежателя (респ. пълномощника). Кандидати, завършили СУ „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Лична карта (или собственоръчно попълнено пълномощно, в което изрично е упоменато, че лицето желае да бъде записано в съответната магистърска програма).

3. Документ за платена такса – кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

Трябва да се посочи банковата сметка на Софийския университет:

БНБ – Централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Три имена на студента
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи задължително, че магистърската програма е към Стопанския факултет

4. Два броя снимки /паспортен формат/

5. Само студентите от следните магистърски програми попълват декларация по образец относно включването на задължителни и/или избираеми дисциплини на английски език в учебния план:

 • МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси
 • МП Бизнес администрация – стратегическо управление
 • МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор
 • МП Дигитален маркетинг
 • МП Дигитален мениджмънт в туризма
 • МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси – 2 и 4 семестъра
 • МП Отговорно и устойчиво управление
 • МП Счетоводство и одит – 3 и 4 семестъра
 • МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни
 • МП Финанси, инвестиции и финтех – 3 и 4 семестъра
 • МП Финанси и банково дело

Кандидат-магистрите могат да закупят от Стопанския факултет и попълват на място следните документи:

6. Формуляр за записване на новоприети студенти /по образец/ от Стопанския факултет

7. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента от Стопанския факултет или друга книжарница на СУ „Св. Климент Охридски“

8. Декларация за здравно осигуряване

9. Договор за обучение срещу заплащане в ОКС „магистър“

Посочените документи могат да бъдат закупени в сградата на Стопанския факултет и попълнени в зала 300!

Ако Ви е необходима допълнителна информация или съдействие относно записването, може да се обръщате към:

 • Инспектор „Магистри“ – 0878 437 462
 • Мая Тодорова, Координатор кандидатмагистърска кампания – 0878 622 429
 • Анелия Стефанова, Секретар на Стопанския факултет – 02/873 83 10
3BGEN