Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Издаване на Европейско дипломно приложение за завършили студенти в Стопанския факултет

   

15.12.2023

 

Дипломираните студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в Стопанския факултет през 2023 г. могат да заявят изготвяне на Европейско дипломно приложение към дипломата.

За издаване на Европейското дипломно приложение е необходимо да попълните следната бланка:

и да изпратите сканирано копие на дипломата си (всички страници) на инспектор Мари-Изабел Кунева (m.kuneva@feb.uni-sofia.bg).

Европейското дипломно приложение е безплатно и се изготвя в срок от две седмици.

Повече информация относно самото дипломно приложение, можете да откриете на следния линк.

Logo FEBA BG