Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Избор на специализация през втория семестър за МП „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги”

   

21.12.2016

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА, ИНФРАСТРУКТУРАТА И КОМУНАЛНИТЕ УСЛУГИ”

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

За целта е нужно да попълните до 6 февруари 2017 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация „Енергийни пазари и услуги”

2. Специализация „Фасилити мениджмънт”

3. Специализация „Логистика и вериги за доставка”

 

Информацията относно профилиращите модули можете да намерите в учебния план на специалността.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет на 17 февруари 2017 г.

 

За допълнителни въпроси се обръщайте към ас. Атанас Георгиев на адрес ageorgiev@feb.uni-sofia.bg