Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Избираем курс за стандарти и методологии в ИТ индустрията

   

12.02.2018

 

През летния семестър за първи път в Стопански факултет ще започне избираем курс, който има за цел да запознае студентите с основните методологии и стандарти, прилагани в управлението на ИТ услуги.

Курсът „ИТ стандарти“ е разделен на пет основни части, които включват: ITIL (Information Technology Infrastructure Library), PMP (Project Management Professional), PRINCE2 (Projects in Controlled Environments), COBIT (Control Objectives for IT and Related Technology), CMMI (Capability Maturity Model Integration). В допълнение студентите ще се запознаят и с практическото приложение на методологията Lean Six Sigma.

Познаването и прилагането на изброените методологии и стандарти е от изключително значение при успешното управление на ИТ услуги. Ето защо представители на ИТ компании ще се включат в учебния процес с реални казуси и с препоръки към студентите за сетификация и реализация на пазара на труда.

Курсът „ИТ стандарти“ е част от магистърската програма „Управленски Информационни Системи“ , но може да бъде записан от всички студенти на Стопански факултет.