Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за защити на магистърски тези през юли 2023 г.

   

23.06.2023

 

Информация за защити на магистърски тези през юли 2023 г.

Logo FEBA BG

Катедра „Стопанско управление"

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация“ ще се проведе на 18 юли 2023 г. чрез Microsoft Teams, като часът ще бъде уточнен допълнително.

Срок за качване на магистърските тези за проверка на оригиналността в Системата за електронно обучение (e-learn) – 11 юли 2023 г., 23:59 часа. Преди тази дата дипломантите, на които научният ръководител е дал съгласието си за насочване към защита, трябва да изпратят уведомителен имейл до администратора на своята магистърска програма, за да получат линк за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение (e-learn).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Защитата на магистърски тези за МП „Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език" и МП „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език" ще се проведе на 19 юли 2023 г. от 9:00 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на магистърските тези за проверка на оригиналността в Системата за електронно обучение (e-learn) – 11 юли 2023 г., 23:59 часа. Преди тази дата дипломантите, на които научният ръководител е дал съгласието си за насочване към защита, трябва да изпратят уведомителен имейл до администратора на своята магистърска програма, за да получат линк за пространството за качване на работите в Системата за електронно обучение (e-learn).

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Катедра „Финанси и счетоводство"

Защитата на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит" ще се проведе на 18 юли 2023 г. от 9:30 часа чрез Microsoft Teams.

Срок за качване на магистърските тези за проверка на оригиналността в Системата за електронно обучение (e-learn) – 9 юли 2023 г., 23:59 часа. След съгласуване с дипломния ръководител, дипломантът изпраща имейл до доц. д-р Илияна Анкова за получаване на линка за поставяне на работите в пространството за проверка за плагиатство.

Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

Информация за подаването на заявления за допускане до защита на магистърски тези може да намерите тук.