Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за залите, в които ще се проведат защитите на магистърски тези през м. февруари и м. март

   

21.02.2018

 

СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА

 

МП Приложна икономика /Макроикономика, Икономика на фирмата/ – защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г. от 9.00 ч., зала 524

 

МП Статистика иконометрия и актюерство - защитата ще се състои на 27 февруари 2018 г., от 10.00 ч., зала 307

 

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите- защитата ще се състои на 14 март 2018 г., от 9.00 ч., зала 300

 

МП Управленски информационни системи - защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г. от 13.00 часа., зала 520

 

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език - защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г. от 10.00 часа., зала 520

 

МП Финанси и банково дело - защитата ще се състои на 28 февруари 2018 г., от 9.00 ч., зала 300

 

МП Счетоводство и одит, МП Корпоративно счетоводство със секторна специализация – защитата ще се състои на 27 февруари 2018 г., от 9.00 ч., зала 401

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния Сектор - защитата ще се състои на 27.02.2018 г. (вторник), 09.00 ч. в зали 200 и 304

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

МП БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси - защитата ще се състои на 23 февруари 2018 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет в зали 402, 416 и 417

 

За програмите по БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси на английски език защитата ще е на 23 февруари от 14:00 часа в зала 416