Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за държавен изпит и защита на магистърска теза в МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

   

28.09.2023

 

Уважаеми студенти,

 

Защитата на магистърски тези ще се проведе на 11 октомври 2023 г. от 10:00 ч. неприсъствено чрез платформата Microsoft Teams.

Държавният изпит ще се проведе на 11 октомври 2023 г. от 10:00 ч. в зала 308 в сградата на Стопанския факултет.

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит за МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ ще се приемат онлайн на 4 и 5 октомври 2023 г. от инсп. Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg, тел.: 0878 437 462.

Заявление за държавен изпит в ОКС „Магистър“

Заявление за защита на магистърска теза

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите). При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение до един работен ден.

Съгласно заповед РД 19-337/19.07.2019 г., т. 6.3, всеки студент задължително трябва да приложи сниман екран на успешно завършена регистрация на сайта: https://alumni.uni-sofia.bg/

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“, в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
Logo FEBA BG