Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информационни срещи за държавни изпити в ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" към катедра „Стопанско управление"

   

07.04.2023

 

Информационната среща за държавния изпит за спец. „Стопанско управление“, IV курс, ще се проведе на 25 април 2023 (вторник) от 17:30 часа онлайн на следния линк: https://bit.ly/DI-bak-2023

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ НА МАГИСТРИТЕ:

  • МП „Бизнес администрация“ – 25 април 2023 (вторник) от 18:30 часа – https://bit.ly/2023-DI-BA
  • МП „Дигитален маркетинг“ и МП „Геймификация в бизнеса, правителствения и неправителствения сектор“ – 27 април 2023 (четвъртък) от 18:30 часа - класна стая на проф. Невяна Кръстева
  • МП „Бизнес администрация - управление и предприемачество“ – 27 април 2023 (четвъртък) от 18:30 часа – https://bit.ly/3ku4uiM

Всички въпросници за държавен изпит за ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър" могат да бъдат намерени на страницата на катедра „Стопанско управление“ на следния линк: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/katedri_i_akademichen_s_stav/katedri/stopansko_upravlenie

Logo FEBA BG-EN