Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График за изпитната сесия за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – зимен семестър на учебната 2022/2023 година

   

16.01.2023

 

Уважаеми студенти,
Моля, запознайте се с графика на изпитната сесия в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за зимния семестър на учебната 2022/2023 г.

Студентите, които полагат изпити от предходни учебни години, следва да се свържат с титулярите на съответните учебни дисциплини за информация относно изискванията за провеждане на изпитите.

Евентуални промени и допълнения ще бъдат отразявани на тази страница!

1BG