Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График на изпитната сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година – ОКС „Магистър“ и ОКС „Бакалавър“

   

17.01.2022

 

Уважаеми студенти,

Моля, запознайте се с графика на изпитната сесия за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

Допълнителна дата за изпит по "Информационни технологии и системи І", I курс, специалности ИкФ и СтУ: 07.02.2022 г. от 16:00 ч. Изпитът ще бъде проведен изцяло online.

 

Студентите, които полагат изпити от минали учебни години, трябва да се свържат с титулярите на съответните учебни дисциплини за информация относно записването в електронните курсове за провеждане на изпитите.

Евентуални промени и допълнения ще бъдат отразявани на тази страница!

stopanskifakultet_logo_imagelarge