Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от МП „Икономика и управление на публични ресурси” / Доц. Савина Михайлова-Големинова и гл. ас. д-р Десислава Калчева ще участват в конференция в Шедълце, Полша

   

21.08.2023

 

Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова и гл. ас. д-р Десислава Калчева ще участват в конференция на тема „Приходни системи на местните самоуправления в избрани страни“ в Шедълце, Полша. Събитието ще се проведе в периода 27- 28 септември 2023 г. в Института за политически науки и публична администрация към Университета по естествени и хуманитарни науки.

С участието си доц. д-р Михайлова-Големинова и гл. ас. д-р Десислава Калчева ще представят доклад за политиката, насочена към фискална децентрализация в България, започнала с демократичните промени през 1990 г. Докладът има за цел да запознае аудиторията с основните характеристики на приходната система на българските общини. Представени са основните показатели за финансова самостоятелност на местната власт и са анализирани финансовите данни за структурата и динамиката на общинските приходи за периода 2015-2020 г.

Въз основа на направените анализи се установява, че по същество българските общини са силно зависими от държавните трансфери и от решенията на централните власти за финансиране. Данъчната автономия на малките и средни общини също е силно ограничена. В заключение на доклада са представени някои препоръки за промяна на приходната система на общините с цел повишаване на тяхната финансова автономност.

Докладът е наличен тук.

Програма на събитието.