Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Стартира поредица от срещи между студенти от МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ и специалисти от аналитичния отдел на INDEAVR

   

09.06.2017

Untitled

 

В рамките на Съвета на менторите към МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ стартира инициатива за съвместно ръководство на дипломни тези, фокусирани върху решение на проблеми от практиката чрез имплементиране на методи и аналитични техники, усвоени от дипломантите в курса на тяхното обучение.