Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Обсъждане на резултатите от проведеното аналитично изследване на тема „Позициониране на online реклама“ с екипа на ROIMonks

   

31.05.2017

 

Екипът на ROIMonks отново гостува на МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ , за да обсъди със студентите резултатите от проведеното аналитично изследване на тема „Позициониране на online реклама“.

Студентите работиха върху казуса в отбори, всеки от които приложи усвоените до момента знания и аналитични техники и презентира получените резултати. Екипът на ROIMonks даде обратна връзка на всеки отбор, както и препоръки и насоки за бъдещи изследвания.

 

 

1