Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) / Kaufland IT HUB разработи казус за студенти от Стопанския факултет

   

21.05.2020

 

 

Екипът на Kaufland IT HUB разработи казус за курса „Аналитичен инструментариум за големи масиви от данни в бизнеса“, който се чете в рамките на магистърските програми „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ и „Счетоводство и анализ на големи данни“. Казусът беше представен във виртуална среда от Пенчо Добрев – ръководител на направление „BI, AI & Data Services“, Kaufland IT HUB и алумни на Стопанския факултет, и Йордан Манчев – анализатор на данни (data scientist), „BI, AI & Data Services“, Kaufland IT HUB. В събитието взе участие и Иван Георгиев – управител на Kaufland IT HUB.

 

Kaufland

 

Казусът е базиран на реален бизнес проблем, чието решение изисква интегрирано приложение на подходящо избрани аналитични техники за обработка и моделиране на големи данни. След представянето на казуса, студентите формираха отбори и до края на семестъра ще работят по изготвяне на иновативни решения под ръководството на доц. д-р Боряна Богданова и Пенчо Добрев. На най-добре представителите се отбори ще бъде дадена възможност да презентират постигнатите резултати пред мениджмънта на Kaufland IT HUB.

 

Kaufland-2