Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Връчване на сертификатите Microsoft Office Specialist (MOS) 2015 на ученици от ПМГ "Екзарх Антим I", ГПЧЕ "Йордан Радичков" и ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Видин

   

10.12.2015

Проектът „Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ“ е насочен към 20 000 ученици в средните училища, които са получили най-добрата външна национална годишна оценка и които са от онези региони в страната в които младежката безработица е най-голяма. На тези активни млади хора се предоставят достъп до обучение по ИКТ, обучение по предприемачество, курсове за кариерно развитие и консултации, както и възможността да се възползват от настоящите ресурси и да придобият опит в областта чрез менторство.

 


Наши партньори по този проект в град Видин са ПМГ "Екзарх Антим I", ГПЧЕ "Йордан Радичков" и ПГ "Проф. д-р Асен Златаров". С активната подкрепа на г-жа Валентина Иванова, преподавател в ПГ "Проф. д-р Асен Златаров", г-жа Янка Виткова от ГПЧЕ "Йордан Радичков" и г-н Емил Андреев от ПМГ "Екзарх Антим I" успяхме да предоставим на техните ученици алтернативни и модерни образователни програми и така да им осигурим възможност да планират и реализират пълния си потенциал, като и по-големи възможности за образование, заетост и предприемачество.

 

 

В рамките на този проект на 10 декември 2015 година дванадесет изявени ученици от ПГ проф. д-р Асен Златаров и ПТГ Васил Левски гр. Видин които са показали най-добри резултати в иницираното от нас обучение гостуваха на Стопански факултет и получиха възможност за напълно безплатно сертификация по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2015 и Microsoft Technology Associate.

 

Проектът „Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ“ е един от 27 гранта на Microsoft YouthSpark за младежки неправителствени организации в 25 страни в Европа през 2015 г. и част от световния ангажимент на Microsoft да се създадат възможности за 300 милиона младежи в 100 страни през следващите три години.

6-6
7-7