Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Участие на преподаватели от Стопанския факултет в международна научна конференция, организирана от Университета Лил, Франция

   

18.12.2023

 

В периода 6-8 декември 2023 г. преподаватели от Стопанския факултет взеха участие в Международната научна конференция „Икономически възможности за нашите наследници. 90 години по-късно“, организирана от Университета Лил, Франция. Конференцията бе посветена на съвременните измерения на посткейнсианския анализ и събра учени и изследователи от над 20 страни, сред които Великобритания, Германия, Италия, Канада и Бразилия. Повече информация и програмата на конференцията е налична на следния линк: https://pklille2023.sciencesconf.org/.

Screenshot 2023-12-18 115031

Като модератори на отделни пленарни сесии на конференцията бяха поканени проф. д-р Надя Велинова-Соколова (Екологична трансформация), доц. д-р Димитър Златинов (Международна икономика) и гл. ас. д-р Даниел Касабов (Фискална политика).

Бяха представени 10 научни доклада от следните представители на Стопанския факултет:

  • проф. д-р Стефан Петранов и доц. д-р Димитър Златинов – Why is Capital Flowing out of SEE Countries? An Analysis of the International Portfolio Investment from a Keynesian Perspective
  • проф. д-р Ваня Иванова и докт. Нино Аврейски – The Effects of Green Innovation on Employment in the European Union, a new Keynesian approach
  • проф. д-р Надя Велинова-Соколова – The Economic Policies And Sustainable Finance. Challenges And Problems
  • доц. д-р Милен Велушев – Affluence, Social Competence, and the Solution to the Economic Problem
  • доц. д-р Соня Георгиева и докт. Веселина Шаламанова – External Shocks And Economic Growth In Bulgaria And Croatia in the 21st Century
  • доц. д-р Стела Ралева и ас. Лидия Кабатлийска-Андонова – Demand-Driven Growth And Economic Openness: The Case of Three CEE Countries
  • гл. ас. д-р Любен Иванов – Keynesians to the Rescue: Unprecedented Policy Responses Towards Unprecedented Macroeconomic Shocks
  • гл. ас. д-р Даниел Касабов – Rethinking the Role of Fiscal and Monetary Policy in the context of Global Shocks since 2020
  • докт. Диляна Славова – Keynes’ Possibilities? Implemented in the EU Trade Policy Today
  • докт. Михаил Раев – (Non-)Human Economy Of Our Grandchildren

Част от докладите предстои да бъдат публикувани в издания, индексирани в Scopus и Web of Science.

Screenshot 2023-12-18 120340

Участието на преподавателите и изследователите от Стопанския факултет на международната научна конференция се реализира в рамките на проекта на СУ „Св. Климент Охридски“ –„Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“, финансиран със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост.