Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Студенти и докторанти от Стопанския факултет с доклади на конференция за перспективите пред икономическото развитие на България

   

26.04.2021

 

На 23 април 2021 г. се проведе национална студентска и докторантска конференция „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023 г.) – устойчивост и рискове“, организирана от Висшето училище по застраховане и финанси. В конференцията участваха млади учени – студенти и докторанти – от редица висши училища в страната. В конференцията взеха участие и петима представители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, чиито доклади обхванаха широк спектър от теми.

Адриана Браничева, студент от 1 курс в спец. Стопанско управление (немска програма), разгледа перспективите за устойчиво развитие на ресторантьорския бизнес в условията на възникналата пандемия от Covid-19, както и препоръки за съживяване на бранша. Мария Сиракова, също първокурсничка от спец. Стопанско управление (немска програма), представи доклад на тема „Отзвукът, който остави крясъкът на 2020 година“, в който коментира икономическите последици от пандемията в България, предприетите действия за предотвратяване на кризата и политиките за устойчивост в средно- и дългосрочен план.

Кирил Лучков от МП „Счетоводство и одит“ участва в конференцията с доклада „Счетоводният принцип „действащо предприятие“ – фундамент при изготвяне на финансовите отчети в контекста на съвременните икономически условия“, с който обърна внимание на предизвикателствата пред счетоводната дейност в страната, породени от пандемията.

Докторант Георги Христов от докторска програма „Статистика и демография“ обърна внимание на очакваните и потенциалните неочаквани ефекти от свръхрегулирането на инвестиционния бизнес. Недко Косев, докторант в ДП „Икономика и икономическа политика“, представи доклад на тема „Съвременни проявления на протекционизма в световната икономика“, с който акцентира на икономическите и геополитическите тенденции, засилващи се от пандемията и обуславящи използването на протекционистични практики в международната търговия.

Стопанският факултет поздравява своите възпитаници за успешното участие в конференцията и им пожелава още много творчески изяви.