Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет посрещна гост-преподаватели от Vytautas Magnus University в рамките на програма „Еразъм +“

   

01.12.2023

 

В периода 13-17 ноември 2023 година, доц. Йолитa Гребликайте и г-н Роландас Ракщис от Vytautas Magnus University в Каунас, Литва, бяха гост-лектори на Стопанския факултет в рамките на програма „Еразъм +“.

Доц. Йолитa Гребликайте и г-н Роландас Ракщис изнесоха лекции по темите „Оценка и управление на риска в селскостопанския бизнес“, „Поведение на потребителите в биоикономиката“, „Бизнес планиране и оценка на възвръщаемостта на инвестициите с помощта на MS Excel“ и „Управление и развитие на биобизнес“.

Screenshot 2023-12-01 102248

На 14-ти ноември в „ОББ Милениум център“ гост-лекторите взеха участие в Master class на тема „ESG в агросектора – иновации, възможности и предизвикателства“ – съвместна инициатива на ОББ и магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към Стопански факултет, където се представиха инициативите на банката в подкрепа на устойчивото развитие на агробизнеса.

Screenshot 2023-12-01 102228

С цел задълбочаване на международното сътрудничество между двата университета бяха проведени срещи с доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, доц. Тодор Ялъмов, зам.-декан „Научноизследователска дейност, иновации и проекти“, доц. Марселен Йовоган, зам.-декан „Международна дейност и университетско сътрудничество", проф. Теодора Георгиева, директор на магистърска програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ и г-жа Боряна Райнова, инспектор „Международна дейност“.