Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет създадоха нова магистърска програма „Nuclear Technologies, Management, and Innovations”

   

30.11.2023

 

Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявяват прием в новата магистърска програма на английски език, създадена съвместно от преподаватели в двата факултета и от ключови практици в отрасъла – “Nuclear Technologies, Management, and Innovations”.

unnamed

Програмата е в задочен модулен формат изцяло на английски език, с продължителност 4 семестъра, в направление 3.7 „Администрация и управление“ и е подходяща както за професионалисти от техническите, така и за завършили други специалности. Предстои и официално посещение за финализиране на процедура по акредитация от страна на Международната агенция за атомна енергия (IAEA) в рамките на инициативата International Nuclear Management Academy (INMA). Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ.

Учебната документация на новата програма бе приета от Академичния съвет на Софийския университет на 29 ноември 2023 г. Приемът започва от 1 декември 2023 г. на страницата на Стопанския факултет .

Новата програма е инициирана от екип от Стопанския факултет и от Физическия факултет на Софийския университет и е резултат от няколкогодишна подготовка, включваща предварителни посещения от страна на МААЕ в Софийския университет , в Агенцията за ядрено регулиране и в гр. Козлодуй.

Стартът на новата програма съвпада и с 60-годишнината от съществуването на Физическия факултет като самостоятелно звено в Алма матер.

Екипът, подготвил новата програма, включва декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски и доц. д-р Пламен Петков от Катедра „Обща физика“ във Физическия факултет, както и редица щатни и хонорувани преподаватели, подготвили програми за отделните дисциплини и участвали в обсъжданията с партньорските организации.

Повече информация за програмата