Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Сесия II на конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост по Summit

   

27.11.2023

 

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че в момента тече Сесия II на конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост по Summit.

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат до 17:30 ч. на 3 декември 2023 г. по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/. Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране. Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/.

Оценяването на проектните предложения ще се извършва от външни рецензенти. Класирането на проектните предложения за финансиране ще се извършва от факултетните комисии.

Условията за участие във втората конкурсна сесия остават непроменени.

Screenshot 2023-11-27 154002