Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проект на д-р Йоана-Флорина Койта и доц. д-р Деян Радев от Стопанския факултет спечели финансиране от програма „Петър Берон и НИЕ“ на ФНИ

   

29.12.2023

 

Д-р Йоана-Флорина Койта от Университет Орадеа, Румъния, и доц. д-р Деян Радев от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ спечелиха финансиране в размер на 120 000 лв. по програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ („Петър Берон и НИЕ“) на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Проектът е с продължителност от 2 години и ще се фокусира върху създаване на устойчив и безпристрастен модел за оценка на кредитен риск на база на алтернативни източници на данни.

FNI-PetarBeron

В съответствие с Насоките за конкурса „Петър Берон и НИЕ“, проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни предложения.

Проектът на доц. Радев и д-р Койта е единственият одобрен в област „Икономика“ на тази конкурсна сесия.

Освен научна дейност, д-р Койта ще предложи в Стопанския факултет курсове на английски език на ниво „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

Д-р Йоана-Флорина Койта получава докторска степен по финанси от Университета "Бабеш-Болаяй" през 2015 г. и се присъединява към Университета в Орадеа като лектор, където засилва своите академични квалификации. Основава собствена консултантска фирма за данъчно обслужване и спечелва стартъп състезание през 2020 г., получавайки грант от 40000 евро за развитие на бизнеса и научните си изследвания. Този опит я насочва към иновациите и я води към работа с финтех фирми за разработване на инструменти за оценка на риска, използвайки алтернативни данни. Д-р Койта участва в международни проекти като COST CA19130 и е част от екипа, съставил първия финтех доклад в Румъния. В Университета в Орадеа преподава курсове по данъчно облагане и изкуствен интелект.

Д-р Деян Радев е доцент по Финтех и Банкиране в Стопанския факултет и международно признат експерт в областта на оценката на кредитен и системен риск. Той притежава 15-годишен опит в чуждестранни университети и международни институции като Университета Гьоте във Франкфурт, Университета в Бон и Европейската централна банка. Д-р Радев защитава докторската си дисертация с най-високо отличие (Summa Cum Laude) на Университета Гьоте под ръководството на проф. д-р Изабел Шнабел (Изпълнителен съвет на ЕЦБ, Университет в Бон). През 2014 г. за своя принос в областта на оценката на кредитни и системни рискове той получава наградата за Най-добра докторска дисертация в капиталовите пазари в Германия на Deutsche Bundesbank и на Deutsche Boerse (Hochschulpreis). Д-р Радев разполага с обширен опит в прилагането на съвременни количествени методи за оценка на кредитния риск и е разработил софтуерни инструменти за международни институции. Неговите индикатори за кредитен и системен риск се използват ежедневно в Европейската централна банка.

Доц. д-р Радев се завръща в България през 2020 г. в рамките на Националната научна програма “Петър Берон и НИЕ”.

 

Допълнителна информация за „Петър Берон и НИЕ“

Общата цел на програмата „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

Специфичните цели на програмата включват: насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up подход); подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в България; повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови таланти в България; трансфер на знания и умения към базовата организация.