Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Приключи вторият ден от Седмицата на професиите „счетоводител“ и „одитор“ в Стопанския факултет

   

29.11.2023

 

Приключи вторият ден от Седмицата на професиите „счетоводител“ и „одитор“, организиранa от Кариерния център на Стопанския факултет и Бизнес клуба. Специални гости бяха ученици от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ) в гр. София.

Доц. д-р Тодор Ялъмов, зам.-декан „Научно-изследователска дейност, иновации и проекти“, приветства с добре дошли учениците и г-жа Мая Гешева – директор на НФСГ, като подчерта значимостта и възможностите, които партньорството предоставя и на двете страни. От името на ръководството на Стопански факултет, той изрази готовност за разширяване на сферите на сътрудничество между НФСГ и факултета и предприемане на съвместни инициативи за подпомагане на учители и ученици.

Screenshot 2023-11-29 164657

Проф. Елеонора Станчева-Тодорова – оперативен директор на Кариерния център, поздрави присъстващите и представи програмата за деня и включилите се в инициативата работодатели.

Screenshot 2023-11-29 164831

Надя Стоянова и Мария Илиева – професионални консултанти по кариерно ориентиране от Кариерния център на СУ „Св. Кл. Охридски“, проведоха с учениците сесия по кариерно ориентиране и ги подготвиха за срещата им с работодателите. Те им дадоха ценни напътствия, които да им помогнат по пътя към желаната кариера.

Screenshot 2023-11-29 183913
Screenshot 2023-11-29 184023

По време на сесията „Лице в лице с бизнеса", учениците имаха възможност да обсъдят с работодателите въпросите, които ги вълнуват, включително предлаганите от тях стажантски програми. Разговорите протичаха и около изложбените щандове на компаниите в по-неформална обстановка.

Screenshot 2023-11-29 184124
Screenshot 2023-11-29 184212

Денят приключи с обсъждане на ролята и функциите на одиторската професия, които бяха представени от г-жа Цветелина Димитрова и г-н Георги Василев, старши мениджъри в КПМГ България.

Screenshot 2023-11-29 184622

Работодателите, които се включиха в седмицата, посветена на счетоводната и одиторската професии, са EY Bulgaria, PWC Bulgaria, KPMG Bulgaria, Deloitte Bulgaria, Grant Thornton Bulgaria, BDO AFA, TMF Bulgaria. Събитието продължава и утре.

Програмата ще откриете тук.

Очакваме ви!