Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на работата по проекта Crocodile пред студенти от Стопанския факултет

   

21.12.2023

 

На 4 декември 2023 г. пред студенти от специалност „Икономика и финанси“ и специалност „Стопанско управление“, 2 курс, бе представена заключителната работа по Съвместния проект Cross-disciplinary Academic Offer Project (Crocodile), който в рамките на 2 години се изпълнява от СУ „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Университета на Силезия в Катовице (Полша), Университета Vytautas Magnus (Литва) и Университета в Аликанте (Испания).

Screenshot 2023-12-21 104135

Доц. д-р Анета Антонова, доц. д-р Димитър Златинов и докт. Милена Точева запознаха студентите с възможностите за посещаване на разработените интердисциплинарни курсове в областта на икономическата политика (разработени от Стопанския факултет), опазването на околната среда в градски условия (предложен от Геолого-географския факултет и Факултета по науки за образованието и изкуствата) и мултикултурната комуникация (разработен от Факултета по класически и нови филологии). Бяха обсъдени възможностите, които СУ „Св. Климент Охридски“ би могъл да предостави на своите студенти за посещаване на курсове, предлагани от университетите в рамките на разработения проект, както и за допълване на учебните планове на съответните специалности и програми с дисциплини с по-широк обхват като тематика и интерактивност.