Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Представяне на книгата „Европейската корпорация: Собственост и контрол след 25 години реформи на корпоративното управление“

   

13.11.2023

 

На емблематичния за България 10-и ноември, във Виенския икономически университет беше представена книгата „The European Corporation“, издадена от Cambridge University Press през юни 2023 г. Книгата е под редакцията на Клаус Гуглер и Евгени Пеев от Wirtschaftsuniversität Wien (WU) и е резултат на дългогодишно изследване на мрежата Corporate Governance and European Union Integration, основана от проф. д-р Евгени Пеев през 2017 г. с подкрепата на програмата „Erasmus+“.

Screenshot 2023-11-13 104916

Доц. д-р Тодор Ялъмов, зам.-декан на Стопанския факултет, е член на мрежата от самото й начало и е съавтор на главата за България, заедно с проф. Пеев. Двамата учени са основните методолози за алгоритмичното идентифициране на структурата на собствеността и крайните собственици на най-големите 100 компании и всички, търгувани на борсата компании във всяка страна, в началото и в края на изследвания период.

Screenshot 2023-11-13 105031

На снимката: Доц. д-р Тодор Ялъмов за методологията на изследването.

Представянето на книгата беше част от еднодневна конференция, ориентирана към новите предизвикателства и важните изследователски въпроси, пред мрежата EGEUI, свързани с проблемите пред европейския бизнес от постоянно растящите нови и противоречиви регулации. Проф. Гуглер е ръководител на Изследователския институт по икономика на регулациите към WU и съавтор на главата за Австрия. Той представи основните приноси в изданието и неговото въздействие няколко месеца след издаването му.

Проф. Денис Мюлер, един от най-известните ни съвременници-изследователи в областите на обществения избор, индустриалната организация и теорията на фирмата, е патрон на мрежата и изнесе впечатляваща лекция „Managers, Shareholders, Stakeholders”, проследяваща важните промени във възприятието на фирмата (корпорацията), нейните цели, собственици и механизмите за контрол.

Screenshot 2023-11-13 105618

На снимката от ляво надясно: Йохан Еклунд, Даниел Виберг, Лаура Ронди, Георг Екерт, Денис Мюлер, Тодор Ялъмов, Евгени Пеев, Клаус Гуглер.

Събитието беше открито от проф. Мартин Винер, зам.-ректор на WU и съавтор на главата за Австрия. Той в бил е председател на австрийската Комисия по придобивания през периода 2009-2021 г. В презентациите и дискусиите участваха 6 от общо 13-те съавтори, както и други представители на бизнеса (Австрия и Швеция) и академичната общност (Австрия). Мрежата CGEUI си партнира ефективно с Търговско-индустриална камара на Южна Швеция, където проф. Еклунд (съавтор на главата за Швеция) е главен икономист.

Screenshot 2023-11-13 105628

На снимката: Сградата на WU Executive Academy, където се състоя конференцията.

Програма на събитието.