Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Онлайн приемът за магистърските програми (държавна поръчка) на Стопанския факултет продължава до 11 септември

   

07.09.2018

 

Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

 

Онлайн приемът на документи за държавна поръчка и за платено обучение в магистърските програми на Стопанския факултет продължава до 11 септември!

 

ВАЖНО: Всички кандидат-магистри задължително се регистрират в електронната система "Кандидатмагистърска кампания 2018/2019 Стопански факултет", на този адрес – https://feba.kmk.uni-sofia.bg до 12:00 часа на 10-ти септември 2018 г.

 

След регистрация в системата документите се подават на хартиен носител в Сектор "Студенти" - в каб. 100, Стопански факултет, от 7 до 15 ч. За да не идвате извънредно до факултета, можете да донесете документите си направо на датите на съответните устни събеседвания и писмени изпити, които можете да видите в онлайн системата КМК и в секция Прием-Магистри.

 

Правилник за прием на магистри в СУ "Св. Климент Охридски"

 

Необходими документи за кандидатстване:

1)

- Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома;

ИЛИ

- Заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "Бакалавър" в СУ през 2017/2018 г.;

ИЛИ

- Академична справка за завършили ОКС "Бакалавър" в други ВУЗ-ове през 2017/2018 г.;

2) Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование;

3) Лична карта;

4) Документ за платена такса за събеседване – такса 30 лева за всеки изпит/събеседване.

 

Допълнително условие за кандидати за обучение, финансирано от държавата (държавна поръчка): Писмен изпит

Специалност Бизнес администрация Специалност Икономика и финанси
11 септември 2018 г., 15 ч., зала 300 11 септември 2018 г., 18 ч., зала 400

* Устното събеседване за МП "Счетоводство и одит" и МП "Счетоводство и анализ на големи данни" ще е на 27 септември от 17:30 ч. в 417-та аудитория

* Събеседванията за магистърската програма "Приложна иконометрия и икономическо моделиране" ще са в периода 10-19 септември

 

Повече информация може да намерите в страницата Прием - Магистри