Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / ИСС запозна студентите на Стопанския факултет с дейността си в навечерието на 20-годишнината от учредяването си

   

01.12.2023

 

На 27 ноември 2023 г. председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) г-жа Зорница Русинова, заместник-председателят на ИСС г-н Богомил Николов и д-р Димитър Бранков от Българската стопанска камара и дългогодишен член на ИСС, представиха дейността на Съвета пред студенти от Стопанския факултет. Акцент по време на срещата беше представянето на Резолюцията на ИСС относно членството на България в еврозоната.

В своето приветствие Деканът на Стопанския факултет - доц. д-р Атанас Георгиев, подчерта доброто сътрудничество между двете институции и изтъкна приноса на Стопанския факултет по анализирането на актуални теми, каквато е присъединяването на България към еврозоната предвид колективната монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“, изготвена по повод 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“ през 2022 г.

Screenshot 2023-12-01 095955

Г-жа Зорница Русинова също изтъкна важността на сътрудничеството на ИСС с академичната общност и подчерта ключовата роля на широкото информиране на обществеността в процеса на присъединяване на България към еврозоната. Г-жа Русинова запозна студентите на Стопанския факултет със структурата на ИСС и постиженията през изминалите 20 години от създаването на институцията.

Г-н Димитър Бранков акцентира върху ролята на институциите и текущите предизвикателства пред България по пътя към интегрирането във финалния етап на Икономическия и паричен съюз. Г-н Бранков даде примери от опита на други държави членки в еврозоната и отговори на въпроси на студентите от спец. „Икономика и финанси“ и спец. „Стопанско управление“, 2 курс, относно възможностите за усъвършенстване на дейността на институциите в страната.

Screenshot 2023-12-01 100050

Г-н Богомил Николов подчерта важността на защитата на потребителите при приемането на еврото и необходимата работа, която трябва да бъде свършена в преходния период на паралелно използване на левове и евро. Г-н Николов изтъкна положителни примери от членството на държави членки в еврозоната.

Screenshot 2023-12-01 100137

В срещата се включиха преподаватели от катедра „Икономика“ на Стопанския факултет, студенти от спец. „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ с обучение на английски език, 2 курс, както и други представители на общността на Стопанския факултет. Г-жа Русинова, г-н Бранков и г-н Николов бяха категорични, че присъединяването на България към еврозоната ще донесе повече позитиви и колкото по-ускорено е то, толкова и тяхното оползотворяване ще се реализира по-рано.