Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / ИАНМСП кани студенти и преподаватели от Стопанския факултет на събитие по темата „Отговорно бизнес поведение“

   

13.11.2023

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира информационно събитие на тема Отговорно бизнес поведение. То ще се проведе от 10:30 часа на 20 ноември 2023 г. в зала „Роял“ на хотел „София Балкан Палас“. Стопанският факултет е партньор на ИАНМСП и достъпът до събитието е свободен за всички студенти и преподаватели.

Screenshot 2023-11-13 095058

Ролята на Националната контактна точка (НКТ) по насърчаването на екологично, социално и корпоративно управление (ESG) и Корпоративната социална отговорност (CSR) е пряка и цели да запознае бизнеса с тези насоки и добри практики и да ги насърчи да се придържат към тях.

Стандартите, разработвани в областта на околната среда, макар и не задължителни, са изключително важни за конкурентоспособността на компаниите на различните пазари и включването им във веригите на доставки. В този смисъл, връзката с екологично, социално и корпоративно управление (ESG), както и с корпоративната социална отговорност (CSR), е много тясна. Стандартите имат и пряко отношение към осигуряване на безопасността на обществото като цяло, давайки насоки за по-добър контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите, отпадъците, както и тяхното редуциране и последващо рециклиране.

Основната цел, която си поставяме като Национална контактна точка, е да повишим информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация, предвид предизвикателствата пред бизнеса, оказващи трасформиращо влияние върху потребителското поведение в разрастващия се световен пазар на продукти и услуги.

Участие в предстоящото информационно събитие ще вземат водещи институции и представители на бизнеса в лицето на Министерство на иновациите и растежа, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Българската народна банка, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, банки и др. Предвижда се в рамките на проявата те, заедно със синдикати и работодателски организации, да представят полезна и практична информация по актуалните теми в тази област.

За участие можете да се регистрирате на платформата или тук на в срок до 16 ноември 2023 г.

Участието в събитието е безплатно.

Приложение: Програма