Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / „Грант Торнтон България“ проведе две гост-лекции като част от сътрудничеството си със Стопанския факултет

   

13.11.2023

 

На 31.10.2023 г. Георги Стоянов, д.е.с., оглавяващ Комитета по Международни стандарти за финансово отчитане към „Грант Торнтон България“, изнесе гост-лекция пред третокурсници от специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език) на тема „Отчитане на нетекущите активи и на тяхната амортизация“, включена в учебната програма на курса „Финансово счетоводство и отчитане“.

Screenshot 2023-11-13 150028

Лекторът запозна студентите със спецификите при счетоводното отчитане на тази група активи в контекста на приложимите регулации, като ги илюстрира с множество примери от своята практика. Цветелина Николова, директор отдел „Човешки ресурси“, обсъди с присъстващите възможностите за кариерно развитие и представи стажантската програма на компанията.

На 08.11.2023 г. Георги Стоянов изнесе втора гост-лекция на тема „Отчитане на приходите от договори с клиенти“ пред студентите от трети курс на специалност „Икономика и финанси“ и специалност „Стопанско управление“. Студентите имаха възможността да придобият практически знания върху отчитането на приходите в контекста на МСФО 15, част от учебната програма на дисциплината „Финансово счетоводство“.

Screenshot 2023-11-13 150047