Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гост-лекция на проф. д-р инж. Димо Стоилов за стратегическо планиране на националната енергетика

   

27.11.2023

 

На 23-ти ноември гост-лектор в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ беше проф. д-р инж. Димо Стоилов. Темата и съдържанието на лекцията – „Стратегическо планиране на националната енергетика“ – са базирани на публикуваната през м. октомври 2023 г. монография със същото заглавие, издадена в рамките на проекта „Научна методология и математически модели за планиране на развитието на националната енергетика“, одобрен за финансиране по конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на Фонд „Научни изследвания“. Водещ партньор в проекта, в който участва и екип от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, е Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ), Българска академия на науките. Ръководител на проекта е проф. д-р инж. Димо Стоилов. В проекта участва и ТУ-София.

02-energy-strategy

Книгата „Методология за стратегическо планиране на националната енергетика” е систематизиран източник на основни знания в областта, повдига въпроси за размисъл и упътва към полезни източници за специализация и усъвършенстване. Чрез изучаване на всеобхватното съдържание на полезни знания, замесените в енергетиката деятели ще могат последователно да анализират досегашните грешки при планиране и развитие на енергийното стопанство, да набележат и впоследствие да проведат мерки и действия за тяхното поправяне.

01-energy-strategy

Проф. д-р инж. Димо Стоилов е завършил специалност Електрически централи, мрежи и системи в Техническия университет – София през 1995 г., както и магистърска програма по Приложна математика и информатика в същия университет през 1997 г. Повече от осем години работи като специалист по планиране на енергийните режими в Централното диспечерско управление на българската електроенергийна система. От 2005 г. започва работа като редовен преподавател (асистент и гл. асистент, доцент от 2008 г. и професор от 2019 г.) по научна специалност „Електрически мрежи и системи“ в катедра „Електроенергетика“ на Електротехнически факултет и във Факултета за френско обучение по електроинженерство при ТУ – София. Ръководител (от 2017 г.) на изследователска група по стратегическо планиране на развитието на националната енергетика към Институтaза ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН.