Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Две гост-лекции на екипа на TMF в магистърската програма "Счетоводство и одит"

   

26.01.2018

 

На 6 ноември 2017 г. пред студентите от магистърската програма "Счетоводство и одит" на Стопанкия факултет гост-лекция на тема "Счетоводно отчитане на имоти, машини и съоръжения. Представяне във финансовите отчети" изнесе г-жа Диана Петкова-Ненкова, Manager Accounting and Tax Services в TMF-България.

TMF-2Lectures1

 

 

На 15 януари 2018 г. гост-лектор от TMF гост-лектор беше г-н Петър Врънгов, Manager SFS Sofia department с лекция на тема "Секюритизация и обезпечени кредитни задължения".

 

TMF-2Lectures2

 

 

И в двете събития учатва г-н Стефан Димитров - Managing Director на TMF - България.