Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Деканът на Стопанския факултет участва в откриването на форума на BAU Academy „Приложения на ВЕИ в строителството“

   

30.11.2023

 

На 30 ноември деканът на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Атанас Георгиев участва в официалното откриване на хибридния форум „Приложение на ВЕИ в строителството“, организиран от BAU Academy. Стопанският факултет и ключови асоциации и технологични компании са партньори на събитието. Специализираният хибриден форум е насочен към експертите в сектор строителство и архитектура, за да се обсъди влиянието на енергийната трансформация върху бъдещите проекти, как биха могли да прилагат новите технологии в проектирането и изграждането им и какви ресурси ще са необходими за експлоатационния им живот.

res-1

В официалното си приветствие доц. Георгиев припомни, че Стопанският факултет участва активно от 2005 г. насам в изграждането на експертен потенциал за енергийния отрасъл с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“, както и с магистърска програма „Фасилити мениджмънт“, която се предлага от 2006 г. насам. Двете програми се предлагат от Катедра „Икономика и управление по отрасли“, където ръководител е доц. Георгиев, като той е и директор на енергийната магистратура.

Деканът на Стопанския факултет обяви и новина от предходния ден – Академичният съвет на Софийския университет официално взе решение и за предлагането на нова съвместна програма на Стопанския факултет и Физическия факултет, която ще се предлага още от м. януари 2024 г. – „Nuclear Technologies, Management, and Innovations”, която ще е изцяло на английски език и ще бъде акредитирана от Международната агенция за атомна енергия (IAEA).

В изказването си доц. Георгиев отбеляза, че сигурността на доставките на електроенергия може да бъде подкрепена с изграждането на инсталации за възобновяема енергия и съхранението ѝ близо до мястото на потребление, а заместването на зависимостта от изкопаеми горива с възобновяема енергия е една от най-значимите мерки за справяне с климатичните промени.

res-2