Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Статистика и иконометрия / Преподаватели - Катедра Статистика и иконометрия / Ас. Джеймс Осонду

   

 

Ас. Джеймс Осонду

e-mail: josondu@feb.uni-sofia.bg

Асистент в катедра „Статистика и иконометрия”

 

Курсове:

  • Бази от Данни и Информационни Технологии (упражнения, бакалаври)

 

Области на интерес:

  • Количествено изследване
  • Количествено изследване на посещаемостта на лекции и връзката между тази посещаемост и академичните резултати

 

За повече информация:

Научно-изследователска дейност

ResearchGate: Джеймс Осонду

Списък на публикациите