Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Новини - Катедра Икономика и управление по отрасли / Избор на профилиращо обучение в магистърската програма "Управление на иновациите в публичния сектор"

   

21.12.2013

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ МАГИСТРАНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебните планове на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

 

За целта е нужно да попълните до 24 февруари 2014 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: alek_nikolov@mail.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Модул „Управление на иновациите в държавното и общинско управление”

2. Модул „Управление на иновациите в здравеопазването, социалната медицина и здравния мениджмънт”

3. Модул „Икономика и управление на иновациите, изследванията и висшето образование”

 

Информацията относно профилиращите модули можете да намерите в учебния план на специалността.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет не по-рано от 1 март 2014 г.

За допълнителни въпроси се обръщайте към доц. д-р Александър Николов на адрес alek_nikolov@mail.bg

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ