Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / Избор на специализация в магистърската програма "Приложна икономика"

   

05.02.2013

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно учебниия план на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ (специализация).

 

Катедра „Икономика” разполага с капацитет да осигури нормален учебен процес в двете специализации при брой на записаните студенти до 17 души.

 

Студентите ще се разпределят в специализации по реда на подаване на заявките чрез възможностите на системата SUSI-4.

 

Подаването на заявките (записването) ще се осъществи от 7 до 21 февруари 2013 г., като всеки студент заяви желанието си чрез индивидуалния си профил в системата SUSI-4. При изчерпване на свободните места в дадена специализация системата не дава възможност за избирането й!

 

За въпроси – да се използват отново възможностите на системата SUSI-4.